100 Mẫu Giấy Dán Tường Cho Người Mệnh Hỏa

100 Mẫu Giấy Dán Tường Cho Người Hỏa

Trong thuyết ngũ hành âm dương như chúng ta đã biết hàm nghĩa của tương sinh được hiểu rằng, hành này bồi đắp và nuôi dưỡng cho hành kia được lớn mạnh và phát triển. Âm và dương theo khái niệm cổ sơ không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là vật chất của mọi hiện tượng.

Như đã biết Mộc sinh Hỏa tức là Hỏa lấy Mộc làm nguyên liệu để đốt cháy. Mộc cháy tận Hỏa sẽ tự động tắt. Hỏa cần có Mộc để sinh. Vậy nên khi chọn giấy dán tường cho người mệnh Hỏa chúng ta cần chọn những màu sắt đại diện cho mệnh mộc như màu xanh. Bên cạnh đó cũng có thể chọn màu sắt của chính mệnh hỏa là màu đỏ, màu Tím.

Tương Sinh Tương Khắc Của Mệnh Hỏa

  • Tương sinh: Mộc sinh Hỏa vì vậy Tương sinh trong mệnh Hỏa là màu đại diện cho mệnh mộc như màu xanh lá cây. Tương sinh màu chính mệnh như màu đỏ hay màu tím.
  • Tương Khắc: Hàm Nghĩa của tương khắc là ức chế, bài trừ, kiềm hãm sự phát triển của chính mệnh. Hỏa đại diện cho lửa mà lửa khắc nước vậy màu tương khắc với hỏa là màu xanh nước biển, xanh dương và xanh da trời.